Kurumsal

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın Çanakkale İl ve İlçe Müdürlüklerinde, Ziraat Mühendisi, İlçe Müdürü ve Şube Müdürü olarak 25 yıl görev yaptıktan sonra emekliye ayrıldım. Meslek hayatımdaki 28 yıllık birikim ve tecrübelerimi değerlendirmek, Çanakkale tarımına hizmete devam etmek için "TOPRAK TARIM ve MÜHENDİSLİK" adı altında Tarımsal Danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Tarımsal üretimin çeşitli dallarında söz sahibi olan Çanakkale son yıllarda orta ve büyük sermaye sahiplerinin de ilgisini çekmiştir. Özellik meyve, bağ ve hayvancılık alanında büyük ölçekli yatırımlar hız kazanmıştır. 2005 yılından itibaren uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yatırımların hibe ödemeleri ile teşvik edilmesi sonucu İlimizdeki tarımsal ürünler işleyen ve depolayan yeni tesisler oluştuğu gibi, mevcut tesislerde kapasitelerini arttırma ve teknolojilerini yenileme fırsatı yakalamışlardır. Bir kısım işletmeler bu hibe programlarından kaynak yetersizliği nedeniyle veya başvuru dosyalarındaki eksiklikler nedeniyle faydalanamamış, bir kısım işletmelerde kuruluş veya üretim aşamasında ki yetersizlikleri nedeniyle bu programa başvuruda bulunamamışlardır.

2010 yılından itibaren Kalkınma Ajansları ile devam edecek olan hibe desteklerinden yararlanma için başvuru dosyası hazırlanmasında profesyonel destek alınması gerektiğine inanmaktayım. Yeni tesis edilmek istenen meyve, bağ plantasyonlarının ve hayvancılık işletmelerinin yer seçiminden, uygun çeşit ve damızlık seçimine ve işletmenin üretiminin kayıt altına alınarak HACCP ve İTU kriterlerine uygun ve izlenebilir üretim yapması İşletmenin rekabet edebilirliği ve sürdürülebilirliği açısından çok önemlidir. Bu uygulamalarda da mutlaka Tarım Danışmanı ile çalışılması geri dönüşü olmayan eksik uygulamaların önüne geçecektir.

Yeni açtığımız büroda; Tarım ve Hayvancılık sektörüne yatırım yapan veya yapacak olan yatırımcılara, kuruluş aşamasından üretim aşamasına kadar gerekli tüm etüt, fizibilite, kuruluş ve işletme izinleri başvuruları, destekleme- hibe-sübvansiyonlu zirai kredi programlarının takibi ve başvurusu,  meyve, sebze, bağ ve hayvan yetiştiriciliğinde teknik danışmanlık hizmeti vereceğiz. Bunların yanında çözüm ortaklarımız ile birlikte üreticilerimizin Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları sertifikası almaları için gerekli altyapıların teminini de sağlayacağız.

Hedefimiz yatırımcıya özel, sonuç odaklı çözümler sunmak ve başarılı olmaktır.

A.Nadir BİRGÜL Ziraat Yüksek Mühendisi

Çanakkale Toprak Tarım ve Mühendislik Telefon: (0286) 212 17 85 & 0532 585 61 70 E-Posta: anadirbirgul@hotmail.com Adres: Nusret Kutlu İşhanı No:66 (TEKNOSA Üstü) ÇANAKKALE

ÜST
betmatik ligobet nisanbet betebet hiltonbet milosbet